Κινητά Διοργανωτών

Κουτανίτης Κων/νος
00306946908411

Τσιγαρίδας Νικόλαος
00306948234868

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112

Ο αριθμός που πρέπει να θυμάστε αν βρεθείτε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης