Συμβουλές για Τροχαίο Ατύχημα στο Εξωτερικό

  • Σε περίπτωση που εμπλακείτε σε ατύχημα στο εξωτερικό επικοινωνήστε με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για περαιτέρω οδηγίες. Τα στοιχεία των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισηςτων χωρών που μετέχουν στο Σύστημα μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου των Γραφείου https://www.cobx.org/
  • Σε περίπτωση που ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, δώστε στον άλλο οδηγό αντίγραφο της πράσινης κάρτας σας ή του ασφαλιστήριου συμβολαίου σας, και επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρία ή με το Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης της χώρας που βρίσκεστε για να δηλώσετε το ατύχημα.
  • Σε περίπτωση που δεν ευθύνεστε εσείς για το ατύχημα, και διεκδικείτε αποζημίωση φροντίστε να κρατήσετε πλήρη στοιχεία ασφαλιστικής κάλυψης του οχήματος που σας  χτύπησε και να ζητήσετε από τον άλλο οδηγό να κάνει δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία όπου θα πρέπει να απευθυνθείτε για την αποζημίωσή σας εάν το αυτοκίνητο σας πρέπει να επισκευαστεί όσο βρίσκεται στο εξωτερικό. Εάν το ατύχημα, στο οποίο δεν είστε εσείς υπαίτιος, έχει συμβεί σε χώρα της ΕΕ μπορείτε να διεκδικήσετε την αποζημίωσή σας επιστρέφοντας στην Ελλάδα απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους ζημιών των ασφαλιστικών εταιριών κρατών-μελών της Ε.Ε. Για να βρείτε τους αντιπροσώπους ζημιών 4ης Οδηγίας των αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιριών στην Ελλάδα επικοινωνήστε με το Ελληνικό Κέντρο Πληροφοριών. Στην περίπτωση που η αλλοδαπή εταιρία δεν έχει διορίσει αντιπρόσωπο στην Ελλάδα μπορείτε να απευθυνθείτε στο Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (Οργανισμός Αποζημίωσης).

 

Το κείμενο προέρχεται από το παρακάτω site του Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

http://www.mib-hellas.gr/mib/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=72&lang=el