ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

Προετοιμάσετε τα απαραίτητα έγγραφά του ταξιδιού έγκαιρα. Μερικά από αυτά απαιτούν χρόνο για την έκδοσή τους.

ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

  1. Άδεια κυκλοφορίας μοτοσυκλέτας και πινακίδα με αναγνωριστικό χώρας (GR):

Από το 2009 σύμφωνα με κοινοτική οδηγία τυπικά χρειάζεστε νέου τύπου άδεια κυκλοφορίας, ακόμη και για χώρες εντός της ευρωπαϊκής ένωσης. Το κατά πόσο η κοινοτική οδηγία εφαρμόζεται στην πράξη δεν είναι σαφές (και διαφέρει από χώρα σε χώρα), αλλά αν θέλετε να είστε 100% τυπικοί πρέπει να ανανεώσετε την παλιά σας άδεια. Η πινακίδα σας πρέπει να είναι νέου τύπου (με το χαρακτηριστικό μπλε GR στην πάνω αριστερή γωνία), διαφορετικά πρέπει να προμηθευτείτε και να κολλήσετε σχετικό αυτοκόλλητο σε εμφανές σημείο.

Με πινακίδα δοκιμής (ΔΟΚ), το όχημα δεν μπορεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

2.Ασφάλεια μοτοσυκλέτας και πράσινη κάρτα.

Την πράσινη κάρτα την εκδίδει η ασφαλιστική σας εταιρεία, ισχύει για τις χώρες στις οποίες θα ταξιδέψετε, και έχει περιορισμένη διάρκεια. Χρειάζεται και για χώρες εντός ευρωπαϊκής ένωσης, στην οποία περίπτωση συνήθως εκδίδεται δωρεάν. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την ασφαλιστική σας εταιρεία.

  1. Άδεια οδήγησης.

Απαιτείται άδεια οδήγησης νέου τύπου (κάρτα) ή παλαιού τύπου όπου τα στοιχεία του οδηγού αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες.

  1. Ταυτότητα, διαβατήριο.

Αν διαθέτετε :

Ταυτότητα νέου τύπου (με λατινικούς (χαρακτήρες), αρκεί.

Εναλλακτικά διαβατήριο εν ισχύ.

Βίζα δεν απαιτείται.

  1. Άδεια κυκλοφορίας.

Στην περίπτωση που η άδεια κυκλοφορίας του scooter είναι στο όνομα της εταιρείας σας & όχι στο δικός σας όνομα σαν φυσικό πρόσωπο , απαιτείται άδεια από τον διαχειριστή της εταιρείας προς το πρόσωπο σας για την έξοδο του από την χώρα.

Ο διαχειριστής συμπληρώνει μία υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 105 με κείμενο

The undersigned ….…….……………………..…………, holder of the identity card …….………………………………. Representative of the company ……………………………….. authorizes ………………………………………… with Identity Card/Passport Number…………………………………… to pass with the motorcycle SYM ………………. with plates ………………… over the Greek borders according to the Green card ……………………………… having destination to ITALY, FRANCE, MONACO.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος ….…….………………………, με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας …….……………..……….., νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας ……………………………..επιτρέπω στον ……………………………………. με αριθμό Δελτίου Ταυτότητας / Αρ.διαβατηρίου ………………………… να οδηγήσει τη μοτοσυκλέτα της εταιρείας SYM …………… με πινακίδα κυκλοφορίας ……………… στο εξωτερικό, σύμφωνα με την πράσινη κάρτα ……………………………….. με προορισμό τις χώρες Ιταλία, Γαλία, Μονακό.

Β. ΠΡΟΕΡΑΙΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ.

 

  1. Προσωπική ασφάλεια δημόσιου φορέα.
  • Για τις χώρες της ευρωπαϊκής ένωσης υπάρχει η «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας (ΕΚΑΑ)», η οποία εκδίδεται από τα κατά τόπους υποκαταστήματα του ασφαλιστικούς σας φορέα δωρεάν και σας προσφέρει ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Συνδεθείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για την έκδοση της.

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/asphalise/europaike-karta-asphalises-astheneias

  1. Προσωπική ασφάλεια ιδιωτικού τομέα.

 

  • Όποιοι διαθέτουν ιδιωτική ασφάλεια ζωής , νοσοκομειακής περίθαλψης κ.λ.π να φροντίσουν να ενημερωθούν για τους όρους & τις παροχές και να ενημερώσουν σχετικά το πρόσωπο που πρέπει να ειδοποιηθεί σε περίπτωση ανάγκης.
  • Όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν ιδιωτική ασφάλεια πρέπει έγκαιρα να μεριμνήσουν για την έκδοσή της. Απαιτείται χρόνος για την έκδοσής της και την ημερομηνία αρχής της ισχύς της.

 

Γ. ΕΞΟΔΟΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΧΩΡΑ .

Για να ταξιδέψει ανήλικο τέκνο εκτός Ελλάδος απαιτείται η συγκατάθεση και των δύο γονέων.

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τις αρμόδιες αρχές για την διαδικασία.